Kategoriarkiv: Nyheter

Fogen stjöder Barncancerfonden

För tredje året i rad, väljer vi på Fogen att stödja Barncancerfonden istället för att köpa julklappar till personal, kunder och andra partners. Vi har fått mycket positiv respons tidigare år på det beslutet och fortsätter därför på den inslagna vägen.Diplom FogenOm vi med vårt bidrag på något litet sätt kan bidra till att föra forskningen framåt och rädda liv, så är vi glada!

Träfönsterspecialisten och Fog & Fönster går samman

FoF + TFS

Två starka bolag med höga ambitioner bildar nu en gemensam och för framtiden ännu starkare konstellation. Den nya konstellationen kommer enligt bolagens ägare och ledning att ge betydande fördelar för såväl kunder som medarbetare.

Samgåendet inleds med att Fog & Fönster köper 40 % av Träfönsterspecialisten och dotterbolaget Wimmerby Fönstersnickerier.

  • Bolagen har gemensamt ett mycket stort kontaktnät och ett unikt kunnande som byggts upp under decennier.
  • Träfönsterspecialisten är stark på marknader som Fog & Fönsterservice inte är inne på och vice versa.
  • Fog & Fönsters ledning och kunnande runt kvalitetsledningssystem stärker Träfönsterspecialisten.
  • Administrativa funktioner slås ihop, vilket ökar kvalitén och innebär kostnadsbesparingar.
  • Bolagen har nu större möjligheter att dra nytta av ägandet av Wimmerby fönstersnickerier.

Välkommen att kontakta oss för frågor och funderingar.

David Thorberg, VD Fog & Fönster
Esbjörn Hallgren, huvudägare och VD, Träfönsterspecialisten
Conny Nordensvärd, ägare Fog & Fönster

 

2 år med BF9K

Fog & Fönsters ägare, Conny Nordensvärd, har sedan många år tillbaka använt ett egenutvecklat kvalitetssystem. Vi törs påstå att han var en föregångare bland fönsterrenoveringsföretagen i Stockholm. Därför var det givet att Fogen skulle ta steget och gå in i BF9K, som är byggföretagens eget kvalitetsledningssystem.

BF9K-certifikat FoF

Våra projektledare har från dag ett stöttat projektet och deras engagemang har varit stort. De har i sin tur inspirerat och väglett våra ca 20 lagbasar/platschefer som har det dagliga ansvaret på våra entreprenader. Dessa har samtliga BAS P/U-utbildning sedan tidigare och har sedan utbildats inom BF9K och även de har tagit till sig systemet. Alla förstår att det både handlar om arbetsmiljö, miljö och kvalité.

Vi har absolut blivit ett starkare företag av att införa BF9K. Vi har framförallt blivit bättre på att lära av de misstag vi (trots allt) gör. Det som kallas avvikelsehantering i systemet tillämpar vi så att allt som inte går som det var tänkt, och fick negativa konsekvenser, det dokumenterar vi. Det lyfts sedan upp och diskuteras varje vecka på verksamhetsmötet.

Vi är ett starkare företag med hjälp av BF9K, vi är övertygade om att både anställda men framförallt beställare uppskattar det!

Vasakronan valde Fog & Fönster

Vi har fått möjligheten att genomföra ett unikt projekt i ett av Stockholms häftigaste byggnadskomplex: kvarteret Uppfinnaren, Generalitetshuset på Östermalm som uppfördes under 1910-talet. Arkitekt var Erik Josephson.

Östermalmsgatan 87
Huvudbyggnaden på Generalitetshuset, Östermalmsgatan 87.

Vårt uppdrag är att renovera samtliga fönster i detta blåklassade kvarter, ett arbete som sträcker sig över ett par års tid. Fogen är väldigt stolta över att ha fått förtroendet, det kräver stort yrkeskunnande att lösa den omfattande uppgiften. Vi känner också stor ödmjukhet inför att få bidra till att bevara detta fantastiska byggnadskomplex till eftervärlden.

Ett hedersuppdrag!

Fog & Fönster har fått i uppdrag att renovera fönstren i den anrika fastigheten på Torsgatan 22-26, ”Stockholm Vatten”.

Sabbatsberg 24 ritades av Ferdinand Boberg (Rosenbad), 1906 och uppfördes ursprungligen som administrations- och verkstadsbyggnad för Gasverket (senare Stockholm Vatten).

Torsgatan 22-28
Foto från 1914, Torsgatan 22-28. Bild: Stockholmskällan.

Idag ägs fastigheten av Castellum och uppdraget är att återställa alla (fler än 5,000!) bågar till dess ursprungliga skick, men med dagens höga energi- och ljudkrav. Dessutom är fastigheten antikvariskt klassad så allt arbete sker i samarbete med antikvarier.

Ett förtroendeuppdrag i ordets rätta bemärkelse!

Vi välkomnar Stefan Karlsson till Fogen!

Den första juni börjar Stefan Karlsson hos oss. Stefan har de senaste åren jobbat som VD på ett konsultföretag, specialiserat på fönster. Innan dess har han en lång karriär som målare bakom sig, både som anställd och i egen målerifirma.Stefan Karlsson

Stefan kommer att jobba med försäljning, kalkylering, samt med utveckling av företagets kvalitetsarbete.

Han kommer även att ingå i företagets ledningsgrupp.

Vi är väldigt glada att ha Stefan hos oss!

Vi tackar för förtroendet – Rosendals Slott

Rosendals Slott

Fog & Fönster har fått förtroendet att få utför en renovering och målning av fönster på Rosendals Slott på Kungliga Djurgården.

20170629_080119_resized

p17047

Slottsbyggnaden uppfördes på 1800-talet och användes av Kung Karl XIV Johan som ett lustslott. Slottet kom att bli hans rekreativa punkt under sommarperioderna, men också basen för hans särpräglade sociala liv och relation till befolkningen.

Efter Karl Johans död 1844 användes slottet mer sparsamt av kungafamiljen, senare av änkedrottning Josefina. Efter Josefinas död 1876 tog Oskar II över och lät renovera byggnaden tämligen grundligt och gjorde några större men nu återställda förändringar. När han dog renoverades slottet och återställdes i förekommande fall till sitt utseende under Karl Johans tid, fasaden har dock till dels kvar senare detaljförändringar.

20170629_074705_resized

Sedan 1913 är Rosendals Slott ett museum och ett statligt byggnadsminne sedan sedan 1935.

20170629_074643_resized

Fogen växer och stuvar om lite

Fogen växer och stuvar om lite

Mikael Linebro (tidigare Olsson) har varit ansvarig för Glas & Service på Fogen i drygt tre år. Nu behövs han på säljsidan och kommer att fasas in där under vårvintern. Som gammal glasmästare kommer han naturligtvis fortsätta att sälja glasprojekt, men även jobba med såväl Nya Fönster som Renovering.

Under Mikaels tid på Glas & Service har Mikael Olssonverksamheten vuxit kraftigt och många nyanställda har kommit på plats.
Dessutom har ett nytt ärendehanterings-system implementerats, något som ger oss goda förutsättningar att få nöjda kunder! Vi tackar Micke för hans insats och önskar honom Lycka Till i det nya jobbet!

Daniel JulinMikaels efterträdare på posten som ansvarig på Glas & Service blir Daniel Julin. Daniel har arbetat flera år på Fogen i olika positioner och är extremt taggad på att göra ett bra jobb som ansvarig för verksamheten.

Daniels uppdrag är att lyfta verksamheten ytterligare, något som vi är övertygade att han kommer lyckas med! Vi önskar Daniel Lycka Till!

Vi kommer även att få in en nyDavid Roldan service-målare på avdelningen. Det är den mångåriga medarbetaren och den väldigt uppskattade platschefen David Roldan som sökte en ny utmaning.

Vi vet redan nu att våra kunder kommer bli väldigt nöjda med David. Lycka Till!

Klicka på ikonen för att ladda ner pressutskicket.
Fogen växer