Kort om Fog & Fönster

Fog & Fönster är ett både anrikt och modernt – och dessutom expansivt företag inom områdena Fönsterrenoveringar, Fönstersystem samt Glasmästeri & Service. Anrikt i meningen att vi varit verksamma i över 30 år och därmed kan anses vara pionjärer i branschen. Modernt genom att vi är extremt kundfokuserade, använder avancerade arbetsmetoder och material samt att vi strävar efter att utöva ett modernt ledarskap där våra medarbetare är företagets viktigaste tillgång. Vi satsar också hårt på att använda bästa möjliga IT-system för projekthantering, bemanningsplanering, logistisk planering, administration etc.

Våra kunder finns i och omkring Stockholmsområdet. De består huvudsakligen av Bostadsrättsföreningar, Fastighetsförvaltare och Fastighetsägare. Våra lokaler är numera belägna i Skarpnäck, där vi har samlat verkstad, glasmästeri, administration och ledning.

Vi har som sagt ambitionen att vara en mycket bra arbetsgivare och antränger oss hårt för att vara det.  Men vi ställer också höga krav på vår personal. Vi har erfaret duktigt yrkesfolk och förväntar oss att alla jobb utförs med en kvalité vi alla kan vara stolta över.

Våra ledord är: Yrkesstolthet, Kvalité och Engagemang. Och de präglar verkligen hela verksamheten! Allt ifrån hur vi bemöter våra kunder, hur vi utför våra jobb, bemötande av de boende där vi arbetar, administrativa rutiner et c.

Vad som även gör Fog & Fönster unikt är bredden i kompetens. För att bli framgångsrika inom vår bransch krävs att man är väldigt duktiga inom glasmästeri, snickeri och målning. Då kan man, som vi alltid gör, lämna 5 års garanti på alla arbeten!

Senaste året hade vi en väldigt stor tillväxt och ett positivt resultat och det är en trend vi jobbar hårt för att den ska fortsätta! Vår ambition är att göra vårt starka företag ännu starkare, för våra kunders, anställdas och våra många samarbetspartners trygghet!