Verksamhetspolicy

Fog & Fönsters verksamhetspolicy omfattar styrning av miljö, kvalitet samt arbetsmiljö och skall prägla alla delar av verksamheten.

Klicka på ikonen nedan för att ladda ner:

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Företagets tjänster skall utföras så att kunder och medarbetare känner tillfredställelse och stolthet!

Conny Nordensvärd
Ägare, Fog & Fönsterservice AB