Banérgatan 17

Fog & Fönster utför en fönsterrenovering på Banérgatan 17. Entreprenaden omfattar utvändig målning med mellansidor, renovering av fastighetens samtliga fönsterpartier, balkongdörrar samt snickeriarbeten.