Björngårdsgatan 14/Högbergsgatan 71

Kv Dykärret mindre 10 ligger beläget på Södermalm.

Entreprenaden omfattar renovering och målning av fönster på fasad mot Björngårdsgatan 14A, Höbergsgatan 71A-B samt gårdsfasader. Även målning av entrépartier och gårdsdörrar.