Björnsonsgatan 15

Byte till ny ytterbåge av trä som glasas med 4 mm LE glas med u-värde 1,8.