Brf Hägernässtaden

Montage av idealbåge samt byte av glas i butiksfönster till isolerglas.