Brf Mälaren

Renovering av fönster och fönsterdörrar samt dess omfattningar av trä i huvudbyggnaden.

Traditionell målning med alkydfärg.