Brf Myrmalmen

Byte av fönster till nya Maximal Compact med bullerdämpande isolering enligt Swedavias krav. Läs mer om nya fönster här Ã–ppnas i nytt fönster

Entreprenaden omfattar samtliga fönster i Brf Myrmalmens 60 lägenheter som ligger i Bromma. Föreningen är belägen på Stångjärnsvägen 3 -21. Läs mer på föreningens hemsida Ã–ppnas i nytt fönster