Brf Vikingen

Montage av dammtätningslister på samtliga fönster och fönsterdörrar.

Smörjning av samtliga beslag gällande fönster/fönsterdörrar/lägenhetsfönster.