Catellahuset

Renovering av fönster.

Byte av inre enkelglas till isolerglas samt målning av mellansida och insida.