David Bagares gata 1

Renovering och uppgradering av befintliga träfönster i trapphus.