Drottninggatan 95

Renovering och målning av fönster på den gamla KTH-byggnaden som är blåmarkerad i Stockholms Stadsmuseums inventering, och är klassad som byggnadsminne.Drottninggatan 95