Grev Magnigatan 4

Renovering och målning av fönster samt justering och tätning.