Grev Magnigatan 5

Renovering och målning av fönster mot gård samt trapphusfönster och balkongräcken.

Grev Magnigatan 5