Hallandsgatan 48

Renovering och målning av fönster på gatu- och gårdsfasad.