Hälsingegatan 38-40, Härden 15

Fastigheten Härden 15 är belägen på adressen Hälsingegatan 38-40 på Norrmalm i Stockholm. Byggnaden uppfördes 1965. Entreprenaden omfattar 60 fönster i lokalen ”Nytt Hem i Stockholm” på våningsplan 15.

Renovering och målning av träbågars mellan- och insida samt karmars falsar, dagplatta och invändigt, fönstertätning och beslagskomplettering.

Montering av nya isolerrutor med solreducerande glas i fönster med befintlig fabrikstillverkad isolerruta.