Holländargatan 27

Fog & Fönster utför en utvändig renovering av fönsterpartier på fastigheten Kv. Kungsbacken 6 beläget på  Holländargatan 27. Entreprenaden som pågår till slutet av augusti omfattar även montering av 4 mm. energiglas.