Karlavägen 64

Fog & Fönster förser nya aluminiumklädda träfönster vid ombyggnationen av Kv. Brännaren 8 på Karlavägen 64.