Karlbergsvägen 10-12

Fog & Fönster tackar för förtroendet att få utföra fönsterrenovering på Karlbergsvägen 10-12.

Entreprenaden omfattar renovering av fönsterbågar och dörrar på gatufasader på Karlbergsvägen 10 samt 12, samt målningsrenovering av fönster och fönsterdörrar på gårdsfasaden. Det är två byggnader från 1880-talet, som nu ingår i samma fastighet Kejsarkronan 3. Karlbergsvägen 12 har en bibehållen 1880-talsfasad som är rikt dekorerad, medan fasaden Karlbergsvägen 10 har genomgått stora förändringar under åren, bl a genom ”hyvling” i samband med ombyggnad på 1950-talet.