KTH 43:11

Renovering och målning av fönster på östra samt västra flygeln.

Beställare: TL Bygg