Salviigränd 1

Renovering och målning av befintliga fönster.