Linnégatan 34

Renovering och målning av fönster, samt tätning och byte av koppelbeslag.