Lövholmsvägen 19-23

Fog & Fönsterservice utför en fönsterrenovering åt Brf Trekanten, Liljeholmen.

Objektet är en kringbyggd fastighet med öppning mot sjön Trekanten i Syd-Sydväst. Byggnaden består av 5 lägenhetsplan, bottenvåning samt förskolelokaler.

Entreprenaden omfattar utvändig fönstermålning, rötskadelagningar, omkittningsarbeten samt justering och smörjning av spanjoletter, vred mm.