Norr Mälarstrand 52

Montering av dammtätningslist mellan fönsterbågarna/dörrarna, 440 st partier.

Montering av tätlist i karmfals, 146 st partier.