Östermalmsgatan 39

Renovering och målning av fönster mot Östermalmsgatan, gavelfasad samt fönster mot gård.