Östermalmsgatan 94

Renovering och målning av samtliga fönster på gatufasader och gårdsfasader.