Patent- och Registreringsverket

Renovering och målning av 60 st fönsterbågar åt Patent- och Registreringsverket beläget på Valhallavägen 136.

Fastigheten är klassad som byggnadsminne av blå och grön kategori enligt Stadsmuseéts klassificering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Blå färg betecknar bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringar för byggnadsminnen. Grön färg betecknar bebyggelsen som särskilt värdefull.