Smedsbacksgatan 9

Renovering av fönster på fastigeten Staben 2 belägen på Smedsbacksgatan 9.

Denna entreprenad är uppdelad i två huvuddelar varav första delen påbörjades i mars och omfattar renovering av 494 st fönsterbågar samt montering av 4 mm energiglas i ytterbågarna på våningarna 8-5.