Styrmansgatan 35

Målningsrenovering av fönster på gathusets gårdsfasad samt mellan- och inre fasad.