Styrmansgatan 7

Fog & Fönster utför en utvänding målning med kittkomplettering samt justering och omtätning av fönster- och fönsterdörrar på Styrmansgatan 7 gatufasad och gårdsfasad.