Teatergatan 2

Fog & Fönster utför en målningsrenovering av fönster på Strand Hotell. Entreprenaden omfattar gatu- samt gårdsfasader, även montering av ljudglas i innerbågar ingår.