Torstenssonsgatan 12, Brf Lägret 4

Vi tackar för förtroendet att få utföra fönsterrenovering åt Brf Lägret 4. Byggnaden som är från år 1883 är grönklassad av Stockholms Stadsmuseum och anses vara ”Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

Renoveringen omfattar fönster på gatufasaderna mot Torstenssonsgatan 12 och Storgatan 42 samt gårdsfasader och trapphuspartier.

Entreprenaden gäller renovering och målning av ytterbågar samt karmars falsar, dagplatta och utvändigt, fönstertätning och beslagskomplettering. Även montering av nya spaltventiler kommer att utföras.