Tre Vapen 2

Detta är tredje etappen som Fog & Fönster fått förtroendet att få utföra. Entreprenaden omfattar bland annat justering och komplettering av fönster för att uppnå bra täthet mot vatteninträngning.