Västerlånggatan 53

Utvändig målning med mellansidor samt ljudglas 34 st fönster på gatufasad ovanför
butikspartier.