Västmannagatan 24

Renovering åt Brf Facklan nr 10 beläget på Västmannagatan 24/Rådmansgatan 79.

Entreprenaden omfattar utöver renovering och målning av fönster, även byte av glas i innerbågen till lågemissionsglas samt utvändig målning av balkongdörrar och fasta fönster.