Västra Kanalgatan 2/Gamla Flickskolan

Renovering och målning av Gamla Flickskolan samt Annexet i Södertälje.

Gamla Flickskolan har en välbevarad 1700-talsarkitektur och Annexet bevarar sin utformning med anpassning till Gamla Flickskolan som kom till år 1918.

Gamla Flickskolan och Annexet är uppförda i ett högt väl synligt läge på Orionkullen centralt i Södertälje och är ett välkänt och värdefullt inslag i Södertäljes stadsbild. Byggnaderna omfattas sammantaget av stora kulturhistoriska värden och är i Södertälje stads kulturhistoriska klassificering av bebyggelse värderade till den högsta klassen.