Wittstocksgatan 11/ Banérgatan 47

Renovering och målning av fönster.

Etapp 2 av denna entreprenad omfattar renoveringen av partier på gatu- och gårdsfasad på Banérgatan 47 och Wittstocksgatan 11 samt  trapphusfönster på gården.