Om fönsterbeklädnad

Fönsterbeklädnad är ett alternativ till fönsterrenovering.

Träkvalitén på fönster från 1960-talet och framåt är inte lika bra som äldre träfönster. Dessa fönster brukar ha så mycket träskador att det inte är lönsamt att måla dessa.

Då har vi en smartare lösning. Med våra system byter du bara ut det som är dåligt och behåller det som är bra, dvs. befintlig karm och innerbåge sparas. En ny aluminiumbåge tillverkas med enkelglas, lågenergiglas eller isolerglas som monteras ihop med den befintliga innerbågen. Karmen bekläds och skyddas med aluminiumprofiler.

Aluminiumbåge

Kostnadseffektivt
Renoveringen ger samma höga kvalitet som nya fönster. Fast snabbare och billigare.

Lång livslängd
Till skillnad från nya träfönster, kräver dessa system ingen återkommande underhållsarbete vart tionde år. Du kan tänka på roligare saker än att skrapa färg och laga trä.

Snabbt
Du slipper långvarigt renoveringsarbete som stör de boende. Tack vare noggranna förberedelser tar vår montering på plats normalt bara en dag per lägenhet.