Fördelarna med beklädnadssystem

Bevarad arkitektur
Våra aluminiumprofiler utformas så att de smälter in och passar det aktuella husets arkitektur, i både färg och form.

Lägre energiförbrukning
Våra system för renovering ger lägre uppvärmningskostnader. Hur stor energibesparingen blir beror på vilken typ av kombination du väljer.

Bättre funktion
Renovering då hela paketet byts ut innebär även att fönstren rustas med nya gångjärn, tätningslister, nya handtag med mera. Beroende på valet av glas, uppnås också en ljudisolerande effekt inomhus.

Underhållsfritt
Med aluminium på utsidan av fönstret reducerar man det framtida underhållet till ett minimum. Vanliga träfönster kräver målningsunderhåll inom 10 år. Vi har renoverat fönster i 30 år och våra första objekt är fortfarande i bra kondition.

Smidig montering
Genom noggranna förberedelser kan vi göra ett snabbt jobb på plats. Materialet är anpassat och klart vid monteringstillfället. De boende störs minimalt.
Arbetet medför varken ingrepp inuti lägenheten eller åverkan på fasad med efterföljande lagning.