Våra fönstersystem

Minimera underhållet av Era fönster generationer framöver! 

Vi erbjuder två olika system. Vi hjälper dig att bedöma fönstrens nuvarande skick och vilket renoveringsalternativ som är lämpligt för just din fastighet, beroende på dina önskemål.

Idealbågen
Här byter vi ut både inre och yttre båge. Idealbågen omfattar ny träinnerbåge med isolerglas och ny ytterbåge av aluminiumprofiler med enkelglas. Resultatet blir som nytt, även på insidan.

• Minimalt underhåll
• Minskade energiförluster
• Möjlighet till bra ljudreduktion
• Fönstret blir som nytt även på insidan
• Persienner kan placeras mellan bågarna
• Inga inre/yttre fasadskador
• Beklädnad av karmar med aluminiumprofiler
• Vid behov kan fönsterbleck beklädas
• Nya tilluftsventiler kan även monterasIdealbågen

Utbytesbågen
I detta alternativ byts ytterbågen i ett kopplat fönster till en aluminiumbåge med energiglas. Vi ser också över tätningslister och beslag med mera. På insidan syns ingen förändring.

• Minsta möjliga ingrepp
• Lite framtida underhåll
• Minskade energiförluster
• Befintliga persienner kan behållas
• Inga inre/yttre fasadskador
• Beklädnad av karmar med aluminiumprofiler
• Vid behov kan fönsterbleck beklädas
• Nya tilluftsventiler kan även monteras

Utbytesbågen