–  U N D E R H Å L L S P A K E T  –
–  UNDERHÅLLSPAKET  –

Fogen Bekväm 26 år

Fogen Bekväm 26 år

Ett komplett paket för er som fullt ut vill känna trygghet i att fastighetens fönster sköts på bästa sätt över tid.

Garantioptimeringsavtal
Vi övertar ansvaret för att skötselråd utförs och dokumenteras på rätt sätt så att ni säkerställer er rätt till fullständiga garantier.

Underhållsavtal
För problemfritt fönsterunderhåll och överlägsen ekonomi. En maximering av livslängden på er investering helt enkelt. I avtalet ingår två yttre ommålningar år 13 samt år 26 och vid avtalets utgång är underhållsintervallet nollställt.

Rötskadegaranti
Vi förebygger och åtgärdar eventuella rötskador.

Serviceavtal 48 timmar
När behov av snabb hjälp uppstår om olyckan varit framme. Vi garanterar åtgärd inom 48 timmar. Serviceavtalet säkerställer också att rätten till garanti bibehålls, då den går förlorad vid felaktiga åtgärder.

Avisering boende
Vi sköter kontakten med de boende vid alla våra besök.

Innehåll
– Tvätt av målade ytor
– Funktionskontroll
– Målningsbättring vid behov
– Smörjning och justering av beslag
– Byte av tätlister vid behov
– Rengöring av fönsterventiler
– Eventuella ventilfilter byts vid behov
– Övriga justeringar utförs vid behov
– Två hela yttre ommålningar
– Åtgärd garanterad inom 48 timmar
– Avtalstid 26 år

FOGEN GARANT
5 ÅR

LÄS MER

FOGEN TRYGG
13 ÅR

LÄS MER

FOGEN BEKVÄM
26 ÅR

LÄS MER

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du
veta mer om våra underhållspaket.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du
veta mer om våra underhållspaket.

070-761 32 05