–  U N D E R H Å L L S P A K E T  –
–  UNDERHÅLLSPAKET  –

Fogen Trygg 13 år

Fogen trygg 13 år

Detta är vårt paket för er som vill känna trygghet i att fastighetens fönster sköts på bästa sätt över tid.

Garantioptimeringsavtal
Vi övertar ansvaret för att skötselråd utförs och dokumenteras på rätt sätt så att ni säkerställer er rätt till fullständiga garantier.

Underhållsavtal
För problemfritt fönsterunderhåll och överlägsen ekonomi. En maximering av livslängden på er investering helt enkelt. I avtalet ingår en yttre ommålning och vid avtalets utgång är underhållsintervallet nollställt.

Rötskadegaranti
Vi förebygger och åtgärdar eventuella rötskador.

Serviceavtal
När behov av snabb hjälp uppstår om olyckan varit framme. Serviceavtalet säkerställer också att rätten till garanti bibehålls, då den går förlorad vid felaktiga åtgärder.

Innehåll
– Tvätt av målade ytor
– Funktionskontroll
– Målningsbättring vid behov
– Smörjning av beslag
– Tätningskomplettering vid behov
– En hel yttre ommålning
– Avtalstid 13 år

FOGEN GARANT
5 ÅR

LÄS MER

FOGEN TRYGG
13 ÅR

LÄS MER

FOGEN BEKVÄM
26 ÅR

LÄS MER

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du
veta mer om våra underhållspaket.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du
veta mer om våra underhållspaket.

070-761 32 05