–  G L A S M Ä S T E R I  &  S E R V I C E  –
–  GLASMÄSTERI & SERVICE  –

Glasmästeri & Service – hjälp både under och efter projektet.

Glasmästeri & Service – hjälp både under och efter projektet.

På Fog & Fönster har vi ett flertal egna glasmästare, snickare, målare och fönstertekniker som enbart ägnar sig åt att serva våra projekt och våra kunder efter det att fönsterprojekten är avslutade.

Det kan röra sig om invändig målning i lägenheter (som ju normalt sett inte ingår i en Bostadsrättsförenings åtagande), byte av trasiga glasrutor, åtgärdande av garantiarbeten eller liknande.

För er som är kund hos oss innebär det att ni vet att vi fortsätter att finnas där för er även efter att projektet avslutats!

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 05