–  U N D E R H Å L L S P A K E T 2 –
–  UNDERHÅLLSPAKET  2–

Fogen Komplett

Fogen Komplett

Med Fogen Komplett övertar vi allt ansvar att skötselråd, service och dokumentation utförs på rätt sätt och säkerställer er rätt till 15 års garanti.

Avtalet är rörligt och du kan avsluta det när du vill med 1 månads uppsägningstid.

Detta ingår:

 • Tvätt av målade ytor, antimögelvid behov.
 • Funktionskontroll
 • Målningsbättring vid behov.
 • Smörjning av beslag vid behov.
 • Tätningskomplettering vid behov.
 • Åtgärd av ev rötskador.
 • Boendekontakt/avisering.
 • Serviceavtal
 • Avtalstid 15 år.
 • 1 månads uppsägningstid.
 • Vid avtalstdens slut görs en analys, åtgärdsförslag för framtidanödvändiga åtgärder.

UNDERHÅLLSPAKET 1

FOGEN PLUS

LÄS MER

UNDERHÅLLSPAKET 2

FOGEN KOMPLETT

LÄS MER

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du
veta mer om våra underhållspaket.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du
veta mer om våra underhållspaket.

070-761 32 05