Banérgatan 31

Fog & Fönster utför en utvändig målningsrenovering av 393 st. fönsterbågar på Banérgatan 31.