–  K O N S U L T  &  A R K I T E K T  –
–  KONSULT & ARKITEKT  –

Över 35 år i branschen har gett oss ovärderliga kunskaper.

Över 35 år i branschen har gett oss ovärderliga kunskaper.

Den stora frågan brukar vara om man ska renovera eller helt byta ut sina fönster. Vi på Fog & Fönster har under åren ställts inför alla tänkbara utmaningar. Dessa erfarenheter har givit oss ovärderliga kunskaper, som innebär att vi alltid kan råda dig rätt och undvika att du hamnar i jobbiga valsituationer. Ta en titt på nedanstående exempel och låt dig inspireras!

REFERENS 1:

“De ska se ut som de gamla fönstren,
fast vara nya!”

Fastigheten vi hade att göra med var en Blåklassad stenfastighet (den högsta klassningen vad gäller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse) på Östermalm, vars fönster var i väldigt dåligt skick. Fastigheten – som var från början av nittonhundratalet och hade ritats av arkitekt Erik Josephson – omfattar ett helt kvarter och var från början Krigshögskola.

Dess stora, vackra, spröjsade fönster var förstörda efter långa perioder av bristande underhåll och illa utförda renoveringar. Att sätta in nya fönster i en sådan fastighet var givetvis uteslutet. Att renovera skulle visserligen varit möjligt men skulle blivit väldigt dyrt på grund av de omfattande skadorna.

Lösning:
I samråd med antikvarier, arkitekter och fastighetsägare tog vi fram en lösning där vi (genom Wimmerby Fönstersnickerier) nytillverkade kopior av ytterbågarna. Fönsterbågarna tillverkades av kärnfura, penselmålades och levererades med ett kulturglas av samma slag som originalfönstren. Resultatet är magnifikt och fastigheten kommer att kunna bevaras med sitt vackra yttre i åtminstone hundra år till.

REFERENS 2:

Ut med mörker och förfulande aluminiumbågar – in med ljus och vacker tradition!

För ett par, tre decennier sedan beslutade man att byta ut originalfönstren och istället sätta i en typ av insticksfönster i aluminium. Denna fönstertyp innebar att man, förutom att man förfulade fastigheten, reducerade ljusinsläppet radikalt i lägenheterna. Nu ville den nuvarande fastighetsägaren att fastigheten skulle få tillbaka sitt ursprungliga, ljusa utseende.

Lösning:
När vi tillverkade de nya fönsterbågarna följdes de gamla ritningarna till punkt och pricka. Bågarna tillverkades även här av kärnfura, penselmålades och levererades med tidstypiska spanjoletter samt med ljud- och energibesparande isolerglas i innerbågen. Resultatet är att fastighetens utseende förbättrats avsevärt, att de boende har mer ljus och mindre ljud i sina lägenheter och att fastighetens energieffektivitet har förbättrats. Inget bygglov krävs när man tillverkar exakta kopior av tidigare fönster. Alternativet hade varit att byta fönster inklusive karm, vilket hade varit dyrare, lett till putsskador i fasaden och skador invändigt.

REFERENS 3:

Stor BRF med närmare femtonhundra energislukande fönster.

Föreningen hade tidigare beklätt utsidan av fönstren med aluminium, dessa var fortfarande i fint skick. Nu var innerbågarna slut och man hade dålig ventilation, kallras samt alltför höga uppvärmningskostnader.

Lösning:
Vi tillverkade nya innerbågar i trä som anpassades till ventilationskraven. Bågarna levererades med energibesparande isolerglas och samtidigt drevade vi från insidan, satte in nya lister och målade. Resultatet är en ekonomiskt fördelaktig lösning där de boende upplever ett stort lyft både vad gäller värmekomfort och utseende. Föreningen kan antas sänka sina värmekostnader.

REFERENS 4:

Badrumsfönster behövde bytas ut i stor Brf.

Det är inte ovanligt badrumsfönster tar stryk på grund av väta, fukt och dålig ventilation. Det många fastighetsägare gör i det läget är att sätta in nya badrumsfönster, oftast i aluminium. Att byta från träfönster till aluminium kräver bygglov, vilket långt ifrån alltid är lätt att få, beroende på områdets och fastighetens känslighet.

Lösning:
Vi tillverkar kopior av de befintliga fönstren i ett syrat virke som heter Accoya® . Det är ett miljömässigt mycket bra alternativ eftersom det är ett naturligt syrat virke. Lösningen innebär ett i stort sett underhållsfritt fönster utan att man behöver använda aluminium eller, hemska tanke, PVC-fönster. Vi lämnar tolv års garanti på Accoya®-fönster.

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 05