–  B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G  –
–  BOSTADSRÄTTSFÖRENING  –

Tusen fönsterrenoveringar har lärt oss en hel del.

Tusen renoveringar har lärt oss en hel del.

Vad kostar det och hur betalar man? Hur går det till? Hur lång tid tar en fönsterrenovering åt en BRF? Vi tar också upp möjligheten att spara energi och sänka föreningens kostnader med energiglas. Häng med på en liten resa där vi går igenom ett genomsnittligt fönsterrenoveringsprojekt från start till målgång!

Först en liten bakgrund
Bara under 2000-talet har vi genomfört mer än tusen projekt med fönsterrenoveringar till Bostadsrättföreningar i Storstockholm. Det förtroendet har vi inte bara fått därför att vi är duktiga hantverkare. Det är snarare kombinationen av hantverkskunnande, kompetensen att driva projekt och förståelsen av vad det innebär att arbeta i andra människors hem som ger oss nya rekommendationer och förfrågningar.

Vi vet hur en bostadsrättsförening fungerar
Vi inser också att en BRF-styrelse oftast består av ideellt arbetande ledamöter som inte ska behöva hantera alla frågor från de boende. Kommunikation är då en framgångsfaktor. Kanske är ett informationsmöte med de boende innan projektet på sin plats? Vi har också tydliga aviseringar i trapphus och i brevlådor samt en Platsansvarig som alltid finns där och svarar på frågor och så långt det är möjligt är flexibel och tar hand om de boendes funderingar och önskemål.

Viktigt! Sänk föreningens energikostnader
På grund av inflationen och skenande energipriser ökar kostnaderna för de flesta brf:er. Så idag blir det alltmer populärt att ersätta fönstrets vanliga glas med energiglas. Energiglas är den överlägset mest effektiva besparingsåtgärden man kan göra vid en renovering och sänker föreningen energikostnader betydligt. Vid “normala” elpriser betalar sig investeringen på 3-5 år och idag med extrema priser betydligt snabbare.

En annan fördel med energiglas är att det är en förbättrande åtgärd, vilket innebär att kostnaden kan skrivas av.

Hör av er för en energibesparingskalkyl!
Kontakta oss så tar vi fram en skräddarsydd kalkyl för just er bostadsrättsförening på hur stor energibesparing ni kan göra genom att montera energiglas. Ni kommer bli glatt överraskade!

Exempel på bostadsrättsföreningar vi hjälpt. Den vänstra på Östermalm och den andra i Hammarby.

Renovera eller byta – en ekonomisk fråga?
Faktum är att ibland är det så illa att en BRF överväger att byta fönster framför att renovera av redovisningstekniska skäl.

Så här hänger det ihop. Om man river ut gamla fönster och sätter in nya, så betraktas det som en investering och hela kostnaden får spridas ut på ex vis 25 år, genom avskrivningar. Det innebär att året man gör fönsterbytet så belastas resultatet i föreningen bara med en 1/25 av utgiften.

Om man däremot renoverar fönstren (vilket oftast är det överlägset bästa om man ser till ekonomi, hållbarhet, bevarande av vackra fastigheter mm) så belastar utgiften BRF:ens resultat det året man gör renoveringen.

Det har inget att göra med antalet kronor som ska betalas – det handlar bara om hur saker redovisas i föreningens Resultat- och Balansräkning.

Det finns dock ett par sätt att hantera detta på:
Det ena är att samtidigt passa på att göra energibesparande åtgärder, exempelvis montera energibesparande isolerglas i samband med fönsterrenoveringen. Utgifter som har med ”förbättring” att göra, får tas upp i balansräkningen och skrivas av på ett antal år.

Det andra, och kanske långsiktigt viktigare, som man kan göra, är att löpande avsätta vinstmedel i en sk yttre reparationsfond. Det handlar i grunden om att man sparar medel till större underhållsarbeten – exempelvis en fönsterrenovering. Läs mer.

Erbjud de boende renovering av fönstrens insida
I samband med fönsterrenoveringen kan ni som bostadsrättsförening erbjuda de boende sådant som är deras ansvar att underhålla, t ex invändig målning. Men även bullerreducerande lamellglas eller nya persienner för ännu bättre komfort. Ett starkt argument att lyfta fram är att det säkrar värdet på den boendes lägenhet. Läs mer om vår boendebeställning.

Vi erbjuder underhållspaket
Det är viktigt att sköta sina fönster och underhållsmåla fastighetens fönster inom rimliga intervaller, då behöver man inte renovera dem igen på många, många år.
Så passa på att i samband med renoveringen investera i vårt underhållspaket Fogen Max. Den är unik och utformas och prissätts utifrån just er förenings förutsättningar. Fogen Max ger ger er problemfria och välmående fönster med full garanti till en fast månadskostnad. Grundtanken är att maximera livslängden på er investering. Läs mer om vårt underhållspaket Fogen Max.

Referenser
På vår referenssida kan ni sortera bland våra projekt och se efter vilka arbeten som vi har utfört nära dig. Ni är hjärtligt välkomna att höra av er med frågor och funderingar. På begäran kan vi tillhandahålla kontaktinformation till några av våra beställare. Läs mer på vår referenssida.

Så här går projektet till:

Så här går projektet till:

Innan vi lämnar ett anbud, besöker vi fastigheten och gör en bedömning av vad som behöver göras – detta görs grundligt och är givetvis väldigt viktigt (se fliken  renovera eller byta). Detta presenteras sedan oftast vid ett möte med styrelsen eller utsedd ”fönstergrupp” i föreningen. Projektet planeras i samarbete med föreningen och en tidplan tas därefter fram.

Takpris eller fast pris?
Om det finns risk för omfattande rötskador i fönsterkarmar eller bågar så gör vi en inventering av dessa och lämnar därefter, om så önskas, ett takpris eller ett fast pris på hela projektet – inklusive rötskadelagningar. Vi har lärt oss att ett rimligt och förutsägbart pris är viktigt för de flesta föreningar.Nu startar arbetet och hela den hantverksmässiga delen. Läs mer om det här.

Kvalitetssystem
Vi jobbar enligt kvalitetssystemet BF9K, vilket bland annat innebär att vi innan jobbet startar upprättas en så kallad KMA-plan (Kvalitets-, Miljö, och Arbetsmiljö) för att beställaren som också är byggherre, ska veta att vi gjort allt vi kan för att projektet ska avlöpa på bästa sätt. Läs mer om kvalitetssystemet BF9K.

Tidplan
En tidplan sätts upp i trapphuset så att era boende kan se när deras lägenhet berörs av arbetet. De får dessutom ett blad i brevlådan några dagar innan vi behöver tillträde till just deras lägenhet. I bladet ber vi bland annat den boende att ta bort möbler och annat framför fönstren så vi kommer åt utan att skada något.Innan vi börjar arbetet täcker vi golvet på det område där vi kommer att röra oss. Vi gör också en fotodokumentation av eventuella trasiga glas och andra skador som kan finnas innan vi börjar jobba.

Isolerande fönsterskydd vintertid
Fönstrens ytterbågar monteras ned och fraktas till vår verkstad för slipning och eventuell lagning av rötskador samt målning. På plats gör vi samma sak med fönstrets karmar och om den boende gjort en tilläggsbeställning av invändig renovering görs det samtidigt. Läs mer om vår boendebeställning.Beroende på väder sätter vi upp någon sorts skydd för fönstret. Under vintern använder vi skydd som isolerar lika bra som själva fönstren.

Inom tre veckor
Efter tre veckor kommer fönsterbågarna tillbaka, dessa sätts tillbaka, skydden tas ned, varefter vi gör en grovstädning och lämnar lägenheten. Under hela processen gör vi så kallade ”egenkontroller” som visar precis vad vi har gjort, vem som utfört arbetsmomentet och när det har gjorts.

Besiktning och slutdokumentation
När projektet (eller delprojektet, vid stora projekt) är avslutat kommer vanligen en besiktningsman och utför en besiktning . Ett slutmöte genomförs tillsammans med beställaren och en slutdokumentation överlämnas.Vi brukar avslutningsvis påpeka hur viktigt det är att sköta sina fönster och underhållsmåla fastighetens fönster inom rimliga intervall (5-7 år), då behöver man inte renovera dem igen på många, många år. Läs mer om underhållsmålning.

Beställ våra gratis styrelseguider

Beställ våra gratis styrelseguider

Båda vänder sig till bostadsrättsföreningar och ni som sitter i styrelsen. Den första guiden går igenom de viktigaste stegen vid en fönsterrenovering och vad man bör tänka på. Den andra går igenom hur viktigt det är med rätt underhåll.

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 05