–  U N D E R H Å L L S P A K E T  –
–  UNDERHÅLLSPAKET –

Så här fungerar Fogen Max

Så här fungerar Fogen Max

Fogen Max är fastighetsunikt och utformas och prissätts utifrån just er fastighets förutsättningar. 

Detta ingår i Fogen Max
Garantioptimering – Föreningen slipper ansvaret för att alla skötselråd utförs och dokumenteras på rätt sätt, vilket är en förutsättning för att garantin ska gälla. Istället övertar vi allt ansvar.

Underhåll – Under hela avtalstiden på 15 år sköter vi allt underhåll vilket garanterar att nya rötskador eller andra problem ej uppstår. Om det mot förmodan ändå händer, ingår kostnader, reparationer och alla nödvändiga åtgärder i avtalet.

Serviceavtal – Bra att ha när ni behöver snabb hjälp om olyckan varit framme (frivilligt)

Antal besök kan variera
År 1 gör vi en statuskontroll genom stickprov. Sedan besöker vi er ungefär vartannat år. Detta kan variera beroende på fastighet, men ett schema för mer exakt information om de olika underhållsintervallerna, samt vad som görs vid varje besök är inkluderat vid offerering.

Serviceavtal ingår i Fogen Max
Ett serviceavtal är bra att ha när ni behöver snabb hjälp om olyckan varit framme, vid exempelvis en trasig glasruta eller inbrottskada.

Det står er fritt att anlita vilken hantverkare ni vill även om ni tecknar serviceavtal med oss. Men genom att anlita oss via serviceavtalet säkerställs att ingen extern part genom åverkan vid till exempel en glasreparation ”punkterar” garantirätten. Om vi utför en glasreparation åtgärdas alltid glaset, kittet målas exakt lika som innan skadan och fulla garantier fortsätter att gälla.

Föreningsmedlemmar som privat behöver våra tjänster har möjlighet att avropa arbeten inom serviceavtalet och faktureras direkt från oss.

Fast månadskostnad
Ni betalar en fast månadskostnad för Fogen Max, baserad på er fastighets förutsättningar. Tryggt och okomplicerat.

Endast en månads uppsägningstid
Fogen Max kan när som helst avslutas med endast en månads uppsägningstid utan extra kostnad.

Beställ våra gratis styrelseguider

Beställ våra gratis styrelseguider

Båda vänder sig till bostadsrättsföreningar och ni som sitter i styrelsen. Den första guiden går igenom de viktigaste stegen vid en fönsterrenovering och vad man bör tänka på. Den andra går igenom hur viktigt det är med rätt underhåll.

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 05