–  U N D E R H Å L L S P A K E T  –
–  UNDERHÅLLSPAKET  –

Trygga framtiden för fastighetens fönster med Fogen Max.

Trygga framtiden för fastighetens fönster med Fogen Max.

Fogen Max är ett underhållspaket speciellt utformat för bostadsrättsföreningar och förlänger garantitiden från ordinarie 5 år – till hela 15 år. Under dessa 15 år tar vi över allt ansvar, alla kostnader och risker fullt ut gällande skötsel och underhåll. Detta garanterar en maximerad livslängd på fönstren.

Att skötsel kraftigt förlänger livslängden på ett fönster känner nog de flesta till, men att ni som beställare har ett långtgående ansvar att följa anvisade skötselråd är tämligen okänt. Om dessa inte följs, utförs och dokumenteras på rätt sätt, kan man förlora den utställda garantin och det blir ofta upp till entreprenörens goda vilja att hantera eventuella reklamationer. Det är detta Fogen Max löser.

Snabba fakta!

De flesta fönsterrenoveringar vi gör lämnas tyvärr vind för våg. Det kan vara svårt för en bostadsrättsförening att följa skötselråden då det är ett stort projekt som förutsätter engagemang från de boende att de till exempel själva måste tvätta ytterbågarna i sina fönster. Vår erfarenhet är också att ledamöter i styrelsen byts ut med jämna mellanrum och att historiken om projektet lätt går förlorad. Det gör att nästa gång det är dags att ta hand om fönstren blir det till att börja om med ny upphandling, nya offerter, ny konsult, nytt urval, nytt kontrakt och kanske till och med en ny entreprenör. Alternativet att inte ta hand om fönstren medför inte sällan en halvering av livslängden och nästkommande åtgärder blir dessutom onödigt omfattande och dyra.

Efter utförd fönsterrenovering får ni alltid 5 års garanti mot fel utfört arbete och och skador som uppstår därav. Dessa åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden, under förutsättning att ni följt de skötselråd som satts upp. Skötselråden får du av oss vid projektets slut.

Ett serviceavtal är bra att ha när ni behöver snabb hjälp om olyckan varit framme. Ni slipper också ta in offerter för att hitta rätt glasmästare. 

I alla uppdrag där vi utfört fönsterrenovering ingår en möjlighet att kostnadsfritt teckna ett serviceavtal.

Att teckna Fogen Max är en bra investering i fastigheten. Men 15 år är lång tid och förutsättningarna för en förening kan förändras. Därför kan Fogen Max när som helst avslutas med endast en månads uppsägningstid. Helt utan extra kostnad.

Kostnaden för ett underhållspaket beräknas utifrån er fastighets förutsättningar. Ni betalar alltid en fast månadskostnad och på så sätt får ni full kontroll över budget och underhållsplan.

Vid offerering av ordinarie fönsterrenovering bifogar vi alltid en separat offert på Fogen Max.

Beställ våra gratis styrelseguider

Beställ våra gratis styrelseguider

Båda vänder sig till bostadsrättsföreningar och ni som sitter i styrelsen. Den första guiden går igenom de viktigaste stegen vid en fönsterrenovering och vad man bör tänka på. Den andra går igenom hur viktigt det är med rätt underhåll.

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 05