–  U N D E R H Å L L S P A K E T  –
–  UNDERHÅLLSPAKET  –

Trygga framtiden för fastighetens fönster.

Trygga framtiden för fastighetens fönster.

Komplettera er obligatoriska 5 åriga garanti med ett av våra två underhållspaket. Vi övertar allt ansvar att skötselråd, service och dokumentation utförs på rätt sätt. Båda paketen skräddarsys och prissätts utifrån er fastighets förutsättningar, vilket ger problemfria och friska fönster med full garanti till en fast månadskostnad.

Våra två underhållspaket:

UNDERHÅLLSPAKET 1:

FOGEN PLUS

LÄS MER

UNDERHÅLLSPAKET 2:

FOGEN KOMPLETT

LÄS MER

Information

Som beställare har man enligt ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad) ett långtgående ansvar att följa angivna skötselråd. Om dessa inte utförs och dokumenteras på rätt sätt, så gäller inte garantin. Det blir ofta upp till entreprenören och dess goda vilja att hantera reklamationer, vilket tar mycket tid och kraft för båda parter.

Fogen Plus – Vänder sig till fastighetsägare som vill trygga den obligatoriska 5 åriga garantin och slippa ansvaret för att utföra och dokumentera skötselråden på rätt sätt.

Ett serviceavtal ingår också, vilket innebär t ex om en ruta går sönder, åtgärdar vi det enligt förutbestämd prislista.

Serviceavtalet säkerställer också rätten till att garantin bibehålls, då den kan gå förlorad vid felaktiga åtgärder.

Vi sköter också all kontakt med boende när vi utför arbete i fastigheten.

Fogen Komplett – Vänder sig till fastighetsägare som vill utöka den obligatoriska garantin till 15 år, samt att slippa ansvaret för att utföra och dokumentera skötselråden på rätt sätt.

Vi åtgärdar också eventuella  rötskador som uppkommer under avtalstiden.

Vi sköter också all kontakt med boende när vi utför arbete i fastigheten.

Ett serviceavtal ingår, vilket innebär t ex om en ruta går sönder, åtgärdar vi det enligt avtalad prislista.

Serviceavtalet säkerställer också att rätten till att garantin bibehålls, då den kan gå förlorad vid felaktiga åtgärder. Vid avtalstidens slut görs en noggrann analys och ett utförligt åtgärdsförslag.

Efter utförd fönsterrenovering får ni alltid 5 års garanti mot fel utfört arbete och och skador som uppstår därav. Dessa åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden, under förutsättning att ni följt de skötselråd som satts upp. Skötselråden får du av oss vid projektets slut.

Vi har under många år noterat problem för byggbranschen och då i synnerhet fönsterrenoveringsbranschen, t ex när det gäller olika garantiklausuler i avtal mellan parter. 

Ett annat problem är fastighetsägare utan en ordentlig underhållsplan för sin fastighet, vilket gör att fönster snabbt blir eftersatta med en avsevärt försämrad livslängd som följd.

Även styrelser som byts ut i bostadsrättsföreningar kan innebära att fönsterunderhållet faller mellan stolarna.

En unik lösning
Fog & Fönster är ensamma om – utöver obligatorisk garanti – att kunna erbjuda två underhållspaket som gör att vi tar över ansvaret att skötselråden för er fastighets fönster följs och dokumenteras. Vi kallar dom Fogen Plus och Fogen Komplett.

Båda Fogen Plus och Fogen Komplett är ”rörliga” med 1 månads bindningstid. Ni slipper därmed att sitta fast i ett långt avtal då saker och ting kan förändras över tid.

Kostnaden för ett underhållspaket beräknas utifrån er fastighets förutsättningar. Ni betalar alltid en fast månadskostnad och på så sätt får ni full kontroll över budget och underhållsplan.

Vid offerering av ordinarie fönsterrenovering bifogar vi alltid en separat offert på ett underhållsavtal.

När underhållspaketets avtalstid löpt ut och ni ger oss fortsatt förtroende att utföra nödvändiga åtgärder, får ni återigen ny obligatorisk 5-årig garanti samt möjlighet att teckna ett nytt underhållsavtal. Repeterar man detta får fastighetens fönster i praktiken livslång garanti.

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du
veta mer om våra underhållspaket.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du
veta mer om våra underhållspaket.

070-761 32 05